11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Toàn Đạc điện tử– Link download tài liệu hướng dẫn:
NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử.
* Chú ý:
– Dùng NOVA TDN 4.0 (Chạy trên nền auto cad R14), khi dùng lệnh “CDTEP” có nghĩa là bug các điểm từ file máy toàn đạc điện tử lên bản vẽ hay còn gọi là các điểm cao trình thì để nguyên dạng lần lượt là Fcode X Y Z.
– Dùng NOVA TDN 2004 (Chạy trên nền auto cad 2004 2005) khi dùng lệnh “CDTEP” có nghĩa là bug các điểm từ file máy toàn đạc điện tử lên bản vẽ hay còn gọi là các điểm cao trình thì để dạng lần lượt là Fcode Y X Z.
* Xem các video khác tại:
– 1 Hướng dẫn load mẫu bảng Trắc dọc Trắc Ngang:
– 2 Hướng dẫn nhập số liệu Trắc dọc, Trắc ngang vào NOVA:
– 3 Hướng dẫn vẽ tuyến TD TN, vẽ bình đồ:
– 4 Hướng dẫn bug, vẽ Trắc dọc, trắc ngang:
– 5 Hướng dẫn thiết kế Trắc dọc ke duong do:
– 6 Video 1 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA:
– 7 Video 2 hướng dẫn thiết kế Trắc ngang bằng NOVA:
– 8 Sửa lỗi thiếu trắc ngang trong NOVA:
– 9 Hướng dẫn tính diện tích và lập bảng khối lượng Trắc dọc, Trắc ngang :
– 10 Hướng dẫn vào địa chất TD TN:
– 11 NOVA Thiết kế tuyến đường từ file máy Tòan Đạc điện tử:
– 12 NOVA Thiết kế tuyến đường từ Bình đồ giấy:

Nguồn: https://gfxtoolkit.com

Xem thêm bài viết khác: https://gfxtoolkit.com/ung-dung/

Share: