Bài giảng DA 4: Lập trình VBA vẽ trắc dọc tự nhiên trên AutoCAD với số liệu đọc từ file ExcelHướng dẫn xây dựng Chương trình vẽ trắc dọc tự nhiên trên AutoCAD với số liệu đọc từ file Excel.
Dữ liệu trắc dọc được lưu trữ trong file Excel.
Phần mềm tự động đọc dữ liệu và vẽ trắc dọc tự nhiên trên AutoCAD

Video bài giảng và hướng dẫn thực hành môn học Tin học xây dựng – Môn học bắt buộc cho các chuyên ngành thuộc Khoa Công trình.
Giảng viên: Lê Đắc Hiền
Bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường – Khoa Công trình -Trường Đại học Giao thông vận tải
Tài liệu liên quan (giáo trình, bài giảng…):

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: