Các Mẫu Diễn Văn Khai Mạc Bế Mạc Hội Nghị 2013Phần thứ nhất. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Phần thứ hai. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức
Phần thứ ba. Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể
Phần thứ tư. Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động
Phần thứ năm. Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường dùng
Phần thứ sáu. Các mẫu văn bản giấy tờ nhân thân, tư pháp, tố tụng
Phần thứ bảy. Các mẫu văn bản dành cho ủy ban nhân dân phường xã
Phần thứ tám. Các mẫu văn bản về tài chính, kinh doanh, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn.
Giá Bìa 325. 000 đồng bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://gfxtoolkit.com

Xem thêm bài viết khác: https://gfxtoolkit.com/ung-dung/

Share: