Cách ghi màn hình điện thoại có âm thanh dễ dàng, miễn phí – Phone screen recorder simple and freeĐôi khi chúng ta cần ghi lại màn hình điện thoại để chia sẽ các thủ thuật lên Facebook hay YouTube thì trình duyệt Screen Recorder là hiệu quả, miễn phí và dễ dàng nhất.
Sometimes we need to record the phone screen to share tips on Facebook or YouTube, the Screen Recorder browser is the most effective, free and easy.

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: