Cài đặt phần mềm ENVI 5.2Hướng dẫn cài đặt phần mềm ENVI 5.2.
Link tải phần mềm hai phiên bản 32bit và 64 bit (Phan Hữu Tùng)

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://gfxtoolkit.com/ung-dung/

Share: