Cài đặt thời gian tắt màn hình cho máy tính Windows 10Hướng dẫn cài đặt thời gian tắt màn hình cho máy tính Windows 10, cài thời gian tắt máy tính Win 10 tức là cài đặt chế độ tắt màn hình và ngủ đông trên PC máy bàn và Laptop.
Các video hướng dẫn sử dụng Win 10:

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: