Chạy điều hoà bằng inverter SUOER 2000WChạy thử điều hoà 6000BTU qua inverter SUOER 2000W theo yêu cầu a Lâm (Củ Chi) và a Vũ (Tiền Giang) trước khi lên phương án tích hợp bộ quản lý sạc battery từ năng lượng mặt trời.
Link thiết bị:
Inverter SOUER 12V-220V 2000W pure sine wave:
Acquy AGM Vision 12V/100Ah:

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: