Chuyển ảnh Raw sang JPG bằng View NX iChuyển ảnh Raw sang JPG bằng phần mềm View NX-i. Giúp giữ được màu ảnh gốc và có chất lượng ảnh cao hơn ảnh gốc.

Tham khảo bài viết:

#ViewNXi #Nikon #KieuTruong #TuVanMayAnh #RAWtoJPG
✡ Website: www.kieutruong.com
✡ Facebook:
✡ Group:
✡ Pages:
✡ Email: [email protected]

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: