Cơ sở pháp lý và các nội dung cần thể hiện trong Biên bản nghiệm thu chất lượngĐăng ngày 05/05/2017 bởi nguyentheanh
Cơ sở pháp lý và nội dung cần thể hiện trong biên bản nghiệm thu chất lượng công trình. Các biểu mẫu nghiệm thu chất lượng công việc xây dựng, thỏa thuận về biểu mẫu QLCL GXD:
– Các vấn đề pháp lý, dẫn chứng điều khoản quy định của pháp luật về biểu mẫu, biên bản trong hồ sơ nghiệm thu, thành phần ký…
– Nhà thầu hiểu biết để thỏa thuận biểu mẫu nghiệm thu hồ sơ chất lượng cho nhàn, đỡ vất vả và tốn kém (tiền lương nhân công làm hồ sơ, văn phòng phẩm giấy tờ in ấn, công sức thời gian…)
– Các mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn đều có thể thỏa thuận để công việc được thuận lợi

Quy định tại Điều 13. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Điều 8. Nghiệm thu công việc xây dựng Điều 8. Nghiệm thu công việc xây dựng của Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
1/ Trang đặt mua phần mềm QLCL GXD:

2/ Trang đăng ký khóa học:

3/ Địa chỉ Kênh video:

Các Bài giảng khóa học Lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng.
Khóa học sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD tại Công ty Giá Xây Dựng.
Các video hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD.

Các bạn tham gia khóa học khi xin việc, đi làm sẽ tự tin đảm nhiệm công việc lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu trên công trường, tư vấn giám sát thi công, tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Đăng ký khóa học với Ms Kim Tuyến 0909 629 578 – 0968 752 266
Rất nhiều bạn ở các tỉnh xa cũng dành thời gian về Hà Nội theo học khóa này vì chỉ ít ngày thôi, nhưng rất hữu ích cho công việc, giải quyết nhiều khó khăn…

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: