Dây chuyển máy đóng gói log chai | Công Ty TNHH Việt TrungDây chuyển máy đóng gói log chai | Công Ty TNHH Việt Trung

Các sản phẩm đồ gia dụng hay thực phẩm trên thị trường đều được đóng gói bằng phương pháp bọc màng co. Nhưng đó là những sản phẩm có kích thước nhỏ. Vậy đối với những sản phẩm có kích thước lớn như bình nước 20 lit thì phải làm thế nào.

Có kích thước buồng lên tới 50cm.

Có bánh xe dễ dàng di chuyển

Có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động bằng sự thay đổi nhiệt độ vô cấp, khống chế dòng điện cố định,

Tiếng ồn nhỏ, tuổi thọ cao.

Link sản phẩm :

Các sản phẩm khác :

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: