ĐỒ ÁN MÔN CÔNG NGHỆ WEB VÀ ỨNG DỤNG– Nhóm 11 – Đề tài: Website bán điện thoại di động bằng ASP.NET MVC5
– Giáo viên hướng dẫn: Trần Anh Dũng.
– Lớp SE341.J11, Khoa Công nghệ Phần mềm, Trường ĐHCNTT
– Sinh viên thực hiện:
+ Tô Công Hậu -16520359
+Trần Quôc Toàn – 16521265
+ Nguyễn Văn Toàn – 15520904
Link:

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: