Giới thiệu chung phần mềm lập kế hoạch dự án Gantt PlusPhần mềm lập kế hoạch công việc, lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất, lập dự án đầu tư trực tuyến Gantt Plus.
Lập kế hoạch công việc theo sơ đồ mạng Pert, Gantt Chart
Bạn dễ dàng khởi tạo một bản kế hoạch hoàn chỉnh và bạn có thể quản lý kế hoạch đó mọi lúc mọi nơi. Cập nhật và điều chỉnh linh hoạt.
Gantt Plus cho phép bạn xây dựng kế hoạch dòng tài chính cho dự án. Tự động vẽ các biểu đồ tài nguyên.
Đăng ký sử dụng miễn phí tại:

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: