Global Mapper – Crop Data, Build Contour (Cắt dữ liệu và vẽ đường đồng mức)Hướng dẫn Cắt vùng dữ liệu, View địa hình và Vẽ đường đồng mức trong Global Mapper. Xuất dữ liệu đường đồng mức ra các định dạng khác để view và import trong Google Earth và AutoCAD/Civil 3D…
Video trước đó về tải địa hình, ảnh vệ tinh trong Global Mapper các bạn có thể xem tại

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: