HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT 2013hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất 2013, MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013, hãy gọi: 0938 060 418
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Đã sửa đổi, bổ sung áp dụng từ tháng 8-2012)
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG CÁC QUỸ, KINH PHÍ NGÂN SÁCH
NĂM 2013″
Cuốn sách bao gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật ngân sách và Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (áp dụng từ tháng 8 năm 2012).
Phần thứ hai. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2013.
Phần thứ ba. Hướng dẫn quản lý tài chính, quản lý và sử dụng các quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước.
Phần thứ tư. Chế độ công tác phí, mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan đơn vị.
Phần thứ năm. Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.
Phần thứ sáu. Văn bản pháp luật có liên quan.
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Liên hệ:
Ms. Ngọc – Tel: 0938 060 418 – Tel: 08.6684 3979

Trung Tâm Sách Pháp Luật

Nguồn: https://gfxtoolkit.com

Xem thêm bài viết khác: https://gfxtoolkit.com/ung-dung/

Share: