Hướng dẫn kiểm tra độ chai pin laptop nhanh (không cần sử dụng phần mềm )-nhập vào dòng lệnh sau: “powercfg /batteryreport”
-link nhạc cho ai cần :
bài làm của Nguyễn Văn Thanh ps05680= lớp pt12309

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://gfxtoolkit.com/laptop-pc/

Share: