Hướng dẫn sử dụng phần mềm trắc nghiệm CITest [User manual CITest]Link tai ve:
Phần mềm CITest là phần mềm dùng để trộn trắc nghiệm đã tích hợp vào word. Cách trộn trắc nghiệm của CiTest theo chuẩn của bộ giáo dục. Quản lí các câu hỏi trong CITest rất đơn giản và hiệu quả.
Giới thiệu một số tính năng của phần mềm CITest.
(Đây là phần mềm duy nhất có thể đọc được bảng số liệu, rất thuận lợi cho môn địa lí)
1). Phân loại câu hỏi theo 4 mức độ.
Khi soạn thảo đề gốc ta quy định mức độ nhận biêt , thông hiểu , vận dụng và vận dụng cao tương ứng lần lượt là 1, 2 3 và 4 .
2). Nhận diện câu hỏi có nội dung tương tự
Các câu được kí hiệu là: 1a hoặc 1b hoặc 2e là những câu có nội dung tương tự nhau khi đảo mỗi câu sẽ được đưa vào một đề.
Chú ý : Số câu của từng dạng 1a, 1b hoặc 2e phải bằng với số đề muốn tạo .
3). Tùy chọn số câu theo từng mức độ khi trộn đề thi.
Bạn có thể chọn số câu của mỗi mức độ để tạo ra đề thi phù hợp với năng lực của học sinh.
4). Tùy chọn nội dung kiến thức cần kiểm tra.
Ta cũng có thể tạo các đề chỉ chứa nội dung của các bài và các chương đã chọn.
Ví dụ: ở mục chọn bài bạn gõ : 01, 02, 14 và ở mục chọn chương bạn gõ: 1, 2 thì chương trình sẽ chỉ lấy các câu hỏi của các bài 1, 2, 14 thuộc các chương 1,2 để tạo ra các đề thi.
5). Tạo đề từ một ma trận :
Bạn có thể xây dựng một ma trận đề phù hợp về nội dung và mức độ, chương trình sẽ dựa theo ma trận đó để lấy câu hỏi đúng theo ma trận đã xây dựng.
6). Chuyển các đề tải về trên mạng thành định dạng đề của phần mềm.
Một việc mà ai cũng không thích và tốn nhiều thời gian đó là gõ mới câu hỏi nguồn hoặc điều chỉnh thêm bớt các kí hiệu vào các đề tải về trên mạng để phù hợp với định dạng của phần mềm đang sử dụng. Vấn đề này đã được giải quyết với phần mềm CITest. Bạn chỉ cần vài thao tác là có thể biến đề tải về trên mạng thành định dạng đề của phần mềm, Thậm chí phần mềm này còn có thể làm việc với các đề đã trộn của các phần mềm như McMix, IN.Test…
Chú ý: Phần mềm CITest có thể chuyển đề sang định dạng đề của phần mềm IN.Test.
7). Cố định phương án khi trộn đề.
Ta có thể cố định một phương án luôn nằm ở phương án D khi đảo.(xem video hướng dẫn)
8). Tạo cơ sở dữ liệu nguồn mà ta thường gọi là ngân hàng đề.
Chương trình sẽ quản lý ngân hàng đề của bằng File Word do đó bạn có thể thêm bớt xóa sửa, điều chỉnh ngân hàng đề thi bằng chính chương trình Word rất quen thuộc. Tất nhiên phần mềm vẫn có chức năng cập nhật ngân hàng đề.
9). Tạo đáp án để chấm bài.
Thông thường các phần mềm sẽ tạo ra một File đáp án theo cột đứng, điều này gây khó khăn cho việc chấm bài của giáo viên. Phần mềm CITest đã giải quyết vấn đề đó bằng các tạo ra các đáp án riêng biệt của từng đề theo đúng định dạng của bảng trả lời của học sinh nhờ đó giáo viên có thể chấm bài một cách nhanh chóng.
10). Tùy chọn đáp án cho đề thi.
Các phương án trả lời có thể tùy chọn hai chế độ : Ngẫu nhiên hoặc Phân đều đáp án theo tỉ lệ 25% và chương trình có thể sắp xếp đề từ dễ đến khó hoặc sắp xếp ngẫu nhiên hoặc sắp xếp theo chương hoặc theo bài và chương.
Chương trình còn nhiều tính năng ta sẽ tự tìm hiểu sau.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trắc nghiệm CITest.

Nguồn: https://gfxtoolkit.com

Xem thêm bài viết khác: https://gfxtoolkit.com/ung-dung/

Share: