Hướng dẫn tự học phần mềm Corel | Bài 1: Gỡ bỏ phần mềm Corel Draw 12Corel DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kế đồ họa (graphics design). Giới họa sĩ trình bày và họa viên kỹ thuật ở trong nước cũng như trên thế giới dùng Corel DRAW nhiều hơn so với các công cụ cùng loại như Aldus Freehand, Micrografx Designer … có lẽ vì khả năng tinh tế và tốc độ vượt trội của Corel DRAW trong việc thực hiện những sản phẩm “văn hóa trực quan”.
Xem thêm

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: