Kiểm tra chính xác độ chai pin, dung lượng pin còn lại của laptop ( cách 1 )Hướng dẫn kiểm tra dung lượng pin laptop chính xác, nhanh chóng (cách 1)
Dùng phần mềm Hwmonitor
Phần cuối cùng, current capacity chính là dung lượng pin lap của bạn hiện nay (khi bạn sạc đầy) ở đây mình đã sạc đầy
Full charge capacity chính là dung lượng nếu sạc tối đa 100%
Design capacity là dung lượng thiết kế ban đầu, như vậy ở đây của mình chai rất ít
Chúc các bạn thành công, để chọn được máy tính tốt

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: