Làm hiệu ứng phép thuật bằng phần mềm kine masterLàm video bằng điện thoại. Tạo hiệu ứng phép thuật bằng phần mềm kine master
link tải hiệu ứng phép thuật

hiệu ứng hay

phương pháp này phù hợp cho các bạn làm video cho trẻ nhỏ xem. các bạn kết hợp các hiệu ứng khác theo ý tưởng thì rất hay

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: