Le Huu Nhiem – Luyện tập chuột với phần mềm Mouse Skills (Tin học 6)Level 1: Di chuyển chuột.
Level 2: Nháy chuột
Level 3: Nháy đúp chuột
Level 4: Nháy chuột phải
Level 5: Giữ và di chuyển chuột
Xem điểm ở mục Overall Score.
Mức độ đánh giá: (có 4 mức).
+ Beginner: bắt đầu.
+ Good: Khá tốt.
+ Not Bad: Tạm được.
+ Expert: Rất tốt.

Link download Mouse Skills:

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://gfxtoolkit.com/ung-dung/

Share: