Màn LCD HKC P320 32 in rất tệ của máy tính công nghệ T&T – KHÔNG NÊN MUAMàn LCD HKC P320 32 in rất tệ của máy tính công nghệ T&T – KHÔNG NÊN MUA. Làm việc thiếu tách nhiệm, đẩy rủi ro cho khách, gian dối. Gửi không đúng sản phẩm.
Xem chi tiết

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://gfxtoolkit.com/tin-tuc/

Share: