Những ứng dụng kiểm tra mức độ chai pin của laptopNhững ứng dụng kiểm tra mức độ chai pin của laptop có trong video là Everest Ultimate Edition và BatteryMon
-Key bản quyền mở khóa Everest Ultimate Edition: HM9WFZCM47BUFW1URFYFJFRY4
HV5WI1EN47P2FCAFRF1FL8R7M
E47UR3U647T4FC9HR4FFWAFJB
EIS5R7H547H3FC9RR4RFWPFYR
HQGMFPUX47PNFWVMRFZFLVRKX

-Với BatteryMon thì bạn chỉ có thể mua bản quyền với giá 24.00$ để không xuất hiện thông báo

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: