Phần mềm quản lý hồ sơ đảng viênđây là phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên giành cho đối tượng đang quản lý hồ sơ trong các cơ quan đơn vị
ai có nhu cầu liên hệ vào hòm thư: [email protected]
Với nội dung: Yêu cầu phần mềm Quản lý đảng viên phiên bản 2016
Tác giả sẽ gửi phần mềm qua gmail cho các bạn
Xin cảm ơn!

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://gfxtoolkit.com/ung-dung/

Share: