Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự – Tiền Lương Hiệu Quả (ASOFT – HRM)Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự – Tiền Lương Hiệu Quả (ASOFT – HRM) là một trong 20 phân hệ quan trọng trong hệ thống quản trị nguồn lực ASOFT – ERP. Phần mềm giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được toàn bộ nghiệp vụ quản lý chấm công, tính lương, đánh giá KPI, đào tạo nhân sự và thuế TNCN,… giúp ban lãnh đạo kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý nhân lực của doanh nghiệp.

Phần mềm có thể hoạt động độc lập hoặc hoạt động cùng với hệ thống ASOFT – ERP (dễ dàng liên kết với bộ phận bán hàng, tài chính – kế toán, …) giúp doanh nghiệp quản lý tổng thể đồng nhất. Ngoài ra, phần mềm còn có mặt ở nhiều phiên bản khác nhau như Desktop Aplication, Web, … giúp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý mọi lúc mọi nơi trong thời gian thực. Đem lại nhiều công cụ quản lý, báo cáo, theo dõi khách quan và hiệu quả, nâng cao hiệu suất làm việc toàn doanh nghiệp.

Nguồn: https://gfxtoolkit.com

Xem thêm bài viết khác: https://gfxtoolkit.com/ung-dung/

Share: