Thảo luận PLC Mitsubishi Q02U
Chủ đề: Thực hiện mô phỏng
Bài toán: nhấn Start, đèn sáng
Buông tay đèn tắt
Sau khi viết xong, ta nhấn F4 để biên dịch
Để mô phỏng ta chọn Debug/Start Simulation
Debug / Modify Value
********************************
Các bạn có thể Download phần mềm GX Works2 tại:
Liên hệ: các bạn có thể liên lạc:
Hoặc trường VKTECH Bắc Giang, Khoa Điện – Điện Tử, phòng G208.
hoặc plcjesuloveyou@gmail.com

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: