Schannel – iPhone 7 không có jack cắm tai nghe: Bạn có ủng hộ hay không?Góc nhìn Schannel – Loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5mm: Bước tiến vĩ đại hay hướng đi sai lầm?:
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu iPhone 7 không có cổng tai nghe 3.5mm?:

Mua hàng tại hệ thống CellphoneS:
Theo dõi CellphoneS trên Instagram: instagram.com/cellphonesvn
Tham gia facebook CellphoneS: facebook.com/CellphoneSVietnam
Xem videos hàng ngày trên Schannel :

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: