Sự khác nhau giữa công nghệ Nano và ROVi khuẩn bị giữ lại trước màng lọc RO nhưng vẫn tiếp tục sinh sôi và tích tụ lại, với số lượng đủ lớn và màng RO sau khi sử dụng sẽ bị “rỗng”, vi khuẩn sẽ đi ra theo đường nước đầu ra. Với công nghệ Nano vi khuẩn bị giữ lại trong lõi Aragon phủ Bạc nano sẽ tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn, nguy cơ nhiễm khuẩn nước đầu ra hoàn toàn bị loại bổ

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: