Test đôi loa JBL SRX 715 giá chỉ 11,8 triệu đồng chuyển cho khách hàng tại Thái Bình.

Share: