Thủ thuật|Hạ từ ios 7 xuống ios 6 chip A4 iPhone 4 không cần SHSH không gặp lỗi 3194link facebook.com/tungha5876
Thủ thuật|Hạ từ ios 7 xuống ios 6 chi cip A4 iPhone 4 không cần SHSH, IP4GeekGrade
Với iPhone4 bị lỗi 3194 khi restore ios7 có thể dùng cách này để vượt lỗi về ios6 và cập nhật ios 7 qua OTA
Với iPhone4 có SHSH cũng có thể làm theo cách này sau khi tạo được một fw đã nhúng SHSH thì chỉ cần restore và không gặp lỗi 3194 hay lỗi 37
Link down file hạ cấp ios dành cho iphone 4:
Down Firmware :
IReb Download:
RedSnow:
itune 11.0:
Link bài viết:
Nguồn:TriPham

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: