Tiếng kêu báo hỏng và cách thay bàn phím máy tính xách tay Acer Aspire 5745.Khi mở nguồn laptop lên các bạn sẽ nghe thấy tiếng kêu tít tít kéo dài, kèm theo đó một vài dấu hiệu tốc độ khởi động windows rất chậm. Khi đã vào Window phím bị chạm chạy hoài không gõ được.

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: