Trên tay sản phẩm Vaio VJS13 2017 đầu tiên tại Việt NamLaptop Vaio VJS13 2017 đánh dấu sự trở của Sony Vaio thương hiệu cũ và hãng đã thay vào là Vaio không còn chữ Sony Vaio nữa, với nhiều sự thay đổi phần …

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: