Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Giới thiệu Khoa Hệ thống Thông tinTrường Đại học Công nghệ Thông tin – Giới thiệu Khoa Hệ thống Thông tin.

Giới thiệu:
Hệ thống thông tin là sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, và phân phối các dữ liệu, thông tin và tri thức hữu ích một cách đặc trưng trong bối cảnh của tổ chức. Các tổ chức sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau: đạt được lợi thế cạnh tranh, nắm bắt được nhiều khác hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ.

Cơ hội nghề nghiệp:
+ Phân tích viên hệ thống (systems analysis, business analysis), tích hợp hệ thống (system integrator), quản trị cơ sở dữ liệu (database administrator).
+ Quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp.
+ Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu (database developer).
+ Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo.
+ Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả.
+ Đảm nhận vai trò của một CIO (giám đốc thông tin).
+ Cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội: thương mại điện tử (e-commerce), chính phủ điện tử (e-government), các hệ thống thông tin địa lý (GIS)…
+ Nghiên cứu viên, giảng viên.

Địa chỉ : Đại học Công Nghệ Thông Tin, KM20 Xa lộ Hà Nội P.Linh Trung Q.Thủ Đức Tp.HCM – ĐT: 083 725 2002 (Ext: 119).
Email: [email protected]
Phát triển bởi : Khoa Hệ thống thông tin.

Chúc các em thành công

Nguồn: https://gfxtoolkit.com

Xem thêm bài viết khác: https://gfxtoolkit.com/tin-tuc/

Share: