Ứng dụng CNTT cơ bản | 02.06.2019 | Đề 6 | Excel | HOUR & MINUTE … để tớ giải cho bạn xemNhiều bạn góp ý khuyên mình nên giải trên Excel 2010, mình xin tiếp thu bằng video này nha 🙋‍♂️
Hàm HOUR và MINUTE lâu lắm mình mới gặp lại ở đề cơ bản, còn bạn?

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Tạo bảng: (0:50)
✔️ Câu 1: (6:07) Nối ô, chuỗi (&) kết hợp dò tìm theo cột (VLOOKUP)
✔️ Câu 2: (8:32) Lấy ra phần giờ (HOUR)
✔️ Câu 3: (9:12) Lấy ra phần phút (MINUTE)
✔️ Câu 4: (9:32) Dò tìm theo cột (VLOOKUP)
✔️ Câu 5: (10:17) Thành tiền phép tính đơn giản
✔️ Câu 6: (10:48) Sắp xếp bảng tính (SORT)
✔️ Câu 7: (11:20) Tính tổng thành tiền có điều kiện (SUMIF)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn:https://gfxtoolkit.com/

Share: